Tôi đã vượt qua stress nhờ làm 5 điều này

Tôi đã vượt qua stress nhờ làm 5 điều này

Bạn đang quá sức chịu đựng stress, nhưng không biết làm cách nào để thoát khỏi nó? Tại một số thời điểm trong cuộc đời mình, bạn thường cảm thấy áp lực căng thẳng ngay cả khi bạn yêu thích việc mình làm. Trong thời gian ngắn hạn, bạn cần hoàn thành các deadline, thi cử hoặc một số thách thức khác cần bạn đương đầu. Nhưng căng thẳng trong thời gian dài, thường xuyên, nó sẽ vô cùng có ...