Tốt nghiệp: Tốt nghiệp đại học Quốc gia Seoul, chuyên khoa Chống lão hóa và điều trị sắc tố

Chuyên ngành: chuyên khoa Chống lão hóa và điều trị sắc tố

Kinh nghiệm:

  • 10 năm kinh nghiệm làm việc tại Trung tâm thẩm mỹ Kosyu Mesyu Decals Jk
  • Hiện là cố vấn công nghệ Relief Laser tại TMV Thiên Khuê