Tốt nghiệp: Đại học Y Dược TPHCM

Chuyên ngành: Chuyên khoa I chuyên ngành Da Liễu, Đại học Y Dược TPHCM

Kinh nghiệm:

  • Bệnh Viện Da Liễu, TPHCM
  • Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch, TPHCM
  • Hệ thống Thẩm Mỹ Quốc Tế Thiên Khuê