Bs Trần Duy Phúc | Thiên Khuê

Bs Trần Duy Phúc

Tốt nghiệp: Tốt nghiệp Đại học Youngsan University

Chuyên ngành: Chuyên khoa Da liễu

Kinh nghiệm:

  • 8 năm công tác tại hiệp hội thẩm mỹ Reconstructive
  • 20 năm công tác tại trung tâm thẩm mỹ công nghệ cao Rhinoplasty Clinic